Navštívené hotely Pomoc Icono Teléfono 1 800 227 23 56 | Barceló Agents |

Zavrít
my Barceló
 > Různé

Podmínky používání, ochrana soukromých údajů, bezpečnost a autorská práva

1. Právní informace

Podle článku 10.1 Zákona 34/2002 ze dne 11. července o službách společnosti v oblasti informací a elektronické pošty se stanovuje, že poskytovatelem služeb je BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA S.L., se sídlem v Palma de Mallorca (Islas Baleares, España), C/ Josep Rover Motta, nº 27, CP 07006, a s číslem daňové identifikace CIF B-07.918.287, zapsaným v Obchodním rejstříku ostrova Mallorca, list 62, svazek 1606, oddíl 8, strana PM-30.506, zápis 1ª. Kontaktní e-mail: sac2@barcelo.com

2. Uzavření smlouvy

Podle článku 27.a) LSSI (Zákon o službách společnosti ve Španělsku) se uzavření smlouvy prostřednictvím www.barcelo.com uskuteční následujícími kroky: Krok 1: Výběr hotelu na hlavní stránce prostřednictvím vyhledávacích údajů, včetně dat pobytu.

Krok 2: Výběr typu pokoje, jejich počet a počet osob.

Krok 3: Výběr doplňkových služeb a dalších služeb a součet definitivní ceny. Vložení osobních dat týkajících se rezervace, údajů o kreditní kartě, která se používá jako garance rezervace i akceptace obecných podmínek rezervace.

Krok 4: Ověření rezervačních údajů.

Krok 5: Uskutečnění rezervace, stránka s potvrzením rezervace.

Krok 6: Zaslání e-mailu s potvrzením rezervace a údajů o této rezervaci.


Barceló Gestión Hotelera S.L. vygeneruje dokument v elektronické podobě sloužící jako uskutečnění rezervace do svého archivu, o čemž bude klient informován po ukončení rezervačního procesu e-mailem obsahujícím kopii dokumentu.

Po potvrzení rezervace žádáme klienta, aby laskavě zkontroloval její obsah, zda nedošlo k nějaké chybě při vkládání dat. Pokud bude potřeba něco opravit, zavolejte na naši příslušnou rezervační centrálu nebo zašlete e-mail na adresusac2@barcelo.com s uvedením identifikačních údajů rezervace.

Podle našeho postupu je možné uzavřít smlouvu v následujících jazycích: španělština, angličtina, francouzština, němčina, italština, ruština a portugalština.

Chcete-li změnit jazyk, vstupte do rozbalovacího menu jazyků v horní pravé části jakékoliv stránky www.barcelo.com.

V souladu s konkrétními podmínkami tarifů použitých při rezervaci je možné platit (i) předem celkovou částku nebo její část v momentě, kdy se potvrdí rezervace, (ii) v momentě, kdy se klient přihlásí v hotelu a fyzicky vstoupí do pokoje (check in) nebo (iii) v momentě, kdy opustí pokoj (check out). Platby se budou moci uskutečnit pomocí kreditní karty, kterou hotel akceptuje, a/nebo hotově v oficiální měně země, ve které se nachází hotel.

Podle článku 93.2.b) LGDCyU, se předpisy týkající se práva na odstoupení od smlouvy nebudou vztahovat na rezervace provedené prostřednictvím www.barcelo.com, neboť ve všech těchto případech budou platit konkrétní podmínky nabídky, která byla využita při zakoupení služby. Chcete-li provést zrušení, musíte se spojit přímo s hotelem pomocí telefonního čísla, poštovní adresy nebo e-mailové adresy, které byly uvedeny na zprávě o potvrzení rezervace, a uvést identifikační údaje rezervace.

3. Ochrana údajů osobního charakteru

BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA S.L., (dále jen BARCELÓ HOTELS & RESORTS) se zavazuje dodržovat platné zákony ve věci automatizovaného zpracování dat a zejména Ústavní zákon 15/99 o ochraně osobních údajů ze dne 13. prosince (dále jen LPD). Prostřednictvím následující politiky ochrany soukromých údajů BARCELÓ HOTELS & RESORTS informuje své klienty o následujících bodech:

BARCELÓ HOTELS & RESORTS s cílem poskytovat služby nabízené prostřednictvím www.barcelo.com i nabízet produkty a služby s individuálním přístupem, zlepšovat obchodní vztahy a řešit požadavky našich klientů, bude zpracovávat osobní data svých klientů automaticky za účelem níže uvedeným.

BARCELÓ HOTELS & RESORTS garantuje, že přebírá zodpovědnost za uvedené soubory a že tyto soubory jsou řádně přiznané a zapsané ve Všeobecném registru agentury pro ochranu osobních údajů, jejíž databázi si můžete prohlédnout na následující webové stránce: www.agpd.es

BARCELÓ HOTELS & RESORTS informuje Klienta, že může uplatnit své právo přístupu, opravy, zrušení i námitek přímo prostřednictvím webu (v odstavci my Barceló) nebo tak, že se obrátí písemně na pracovníka zodpovědného za správu a vlastnictví souborů, kde jsou uložena data osobního charakteru:

Oddělení zákaznických služeb Marketing BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA S.L..( Ref: Protección de Datos) Calle José Rover Motta, 27 Palma de Mallorca - 07006 - España.

BARCELÓ HOTELS & RESORTS informuje Klienta o situacích, kdy použije osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách:

a.1.) Formuláře registrace klientů
Při řešení žádosti o vstup do programu my Barceló každý vlastník souhlasí a zmocňuje BARCELÓ HOTELS & RESORTS k tomu, že může použít a zpracovat osobní údaje, které byly dodány a vygenerovány během využívání programu pro účely této služby i pro účely nabídek produktů a jiných služeb s individuálním nastavením a pro účely zlepšování obchodních vztahů s našimi klienty. V tomto smyslu Barceló Hotels & Resorts informuje klienty, že pro správné fungování programu budou jejich osobní údaje zpracovány BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA S.L. a poskytnuty společnostem přidruženým k Barceló, které jsou oprávněny k tomu, aby tyto údaje zpracovaly za účelem výše uvedeným. Zároveň informujeme uživatele mi Barceló, že jejich osobní údaje budou moci být poskytnuty společnostem, které se účastní programu, nezávisle na tom, v jaké zemi mají tyto společnosti sídlo. V této souvislosti může dojít k mezinárodnímu přenosu dat, jehož jediným cílem bude provádění Programu. Z tohoto důvodu a v souladu s Ústavním zákonem 15/1999 o ochraně dat osobní povahy (LPD) ze dne 13. prosince se přistoupilo k vytvoření souboru dat osobního charakteru, kde se shromažďují ta data, která jsou nezbytná pro fungování programu. Barceló zaručuje přijímání vhodných opatření pro zajištění důvěrného nakládání s uvedenými daty. Pokud by zpracování Vašich dat neodpovídalo principům řádného zpracování a předávání dat osobního charakteru, můžete se obrátit písemně na Oddělení zákaznických služeb (Servicio de Atención al Cliente) BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA S.L., které je zodpovědné za správu těchto souborů, na adrese calle José Rover Motta nº 27, 07006 de Palma de Mallorca, Španělsko, kde budete moci také uplatnit právo přístupu, opravy, zrušení a námitky.

a.2.) Rezervace on-line
Při vyplnění formuláře rezervací on-line akceptuje a zmocňuje každý majitel rezervace společnost BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA S.L. k používání a automatizovanému zpracování osobních dat dodaných za účelem zpracování požadované rezervace a nabízení produktů a služeb s individuálním přístupem i zlepšení obchodních vztahů s našimi klienty a zároveň předání uvedených dat společnostem, které jsou součástí Grupo Barceló i společníkům za účely výše uvedenými. Klient, který dělá rezervaci, bude zároveň informován o tom, že jeho osobní data i data rezervace budou postoupena společnostem, které musí vstoupit do uskutečnění rezervace a/nebo spolupracují na zajištění cesty do cílového hotelu, nezávisle na zemi, ve které se uvedené společnosti nacházejí. Může tak dojít k mezinárodnímu převodu dat, a to výlučně za účelem řešení a úspěšného provedení rezervace.

a.3.) Formulář Burza práce
Při vyplnění žádosti na Burza práce každý zájemce akceptuje a zmocňuje BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA S.L. k využívání a automatickému zpracování osobních dat a informací dodaných tak, že se stávají součástí naší databáze výběru personálu za účelem vstupu do procesu výběru personálu v různých hotelích a podnicích Grupo Barceló, i k postoupení uvedených dat firmám, které tvoří součást Grupo Barceló nebo jsou jejími partnery výhradně za účelem výběru personálu. BARCELÓ HOTELS & RESORTS informuje majitele účtu, že může vykonávat svá práva přístupu, opravy, zrušení a námitek tak, že se písemně obrátí na člověka zodpovědného za zpracování a držení souborů, kde jsou uložena Vaše data osobního charakteru:
Výbor na ochranu dat (Ref: Ochrana dat)
Calle José Rover Motta, 27
Palma de Mallorca - 07006- España

a.4.) Zápis na seznam rozesílání nabídek a akcí
Barceló Hotels & Resorts, Vás informuje, že Vaše adresa elektronické pošty bude zavedena do automatizovaného souboru (distribuční seznam) s cílem poskytovat Vám e-mailem informace o našich zprávách a nabídkách.

Pokud si nepřejete dostávat další zprávy a nabídky e-mailem, vstupte na my Barceló a změňte své osobní údaje.

4. Soukromí a bezpečnost

Utajení dat
BARCELÓ HOTELS & RESORTS nebude sdělovat Vaše osobní data žádné třetí straně, s výjimkou subjektů zmíněných v předchozích odstavcích.

BARCELÓ HOTELS & RESORTS zaručuje, že bude diskrétně nakládat s Vašimi osobními daty a že bezpečnostní opatření serveru, na kterém budou uložena a zpracována data, odpovídají španělským předpisům o ochraně dat.

Používání Cookies
Část služeb BARCELÓ HOTELS & RESORTS, které lze individuálně nastavit, využívá cookies. Cookie je velmi malý archív textu, který může webový server uchovat na pevném disku zařízení s cílem uložit určitou informaci o uživateli. Informace může být přečtena pouze tou webovou stránkou, která ji poslala na zařízení.

Obvykle webové stránky využívají cookies k tomu, aby získaly statistické informace o svých webových stránkách a mohly analyzovat chování svých klientů. Cookie není spustitelný soubor, nemůže šířit ani obsahovat virus a jeho délka nemůže překročit 4 000 znaků.

BARCELÓ HOTELS & RESORTS využívá cookies výhradně za účelem zpracování statistik o využívání svých webových stránek. Co se týče informací, které uchovává BARCELÓ HOTELS & RESORTS na svém zařízení prostřednictvím tohoto mechanismu, jedná se hlavně o číslo identifikující uživatele a preference, jako je například preferovaný jazyk prohlížení a datum, kdy byl uložen cookie. To umožní, že budete rozpoznáni, až příště navštívíte naši webovou stránku. Neobsahuje žádný osobní údaj, ekonomickou ani zdravotní informaci.

Můžete nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby akceptoval nebo odmítl cookies, které dostáváte, nebo aby Vás prohlížeč upozornil, když bude chtít server uložit cookie. Procesy pro kontrolu a eliminaci cookies jsou různé v závislosti na používaném prohlížeči. Chcete-li se informovat, jak to udělat v určitém prohlížeči, můžete využít funkce Help v tomto prohlížeči. Pokud dáte přednost kompletní informaci o tom, jak provést uvedené modifikace na najrůznějších prohlížečích, můžete se podívat na následující webové stránky: www.aboutcookies.org, http://www.youronlinechoices.eu/, Network Advertising Initiative o Digital Advertising Alliance. Na těchto stránkách najdete podrobná vysvětlení, jak eliminovat cookies na Vašem počítači, a další obecné informace o cookies.

BARCELÓ HOTELS & RESORTS také bude moci registrovat Vaše IP adresy pro zjištění jakéhokoliv problému s naším serverem pro účely správy našich webových stránek a/nebo pro analýzu tendencí uživatelů.

Níže najdete informace o různých typech cookies, kterých využívají stránky BARCELÓ HOTELS & RESORTS, s uvedením jejich názvu, účelu i data expirace.


Cookies třetích stran
Určité cookies neinstaluje společnost BARCELÓ HOTELS & RESORTS, nýbrž třetí strany, které se zabývají poskytováním určitých služeb zaměřených na uživatele. Vzhledem k tomu, že tyto třetí strany provádějí jejich implementaci, také jejich zablokování a odinstalování se řídí jejich konkrétními podmínkami a mechanismy. Níže se uveden popis cookies třetích stran, které jsou zmocněny k tomu, aby umístily cookies na naše webové stránky:

1. Reklamní cookies
Používají se pro zobrazení reklamy a pomáhají zvýšit její efektivitu. Shromažďují informace o preferencích a osobních volbách webových stránek. Příležitostně směřují k reklamním sítím, které je využívají pro následné zobrazení individuálních oznámení na jiných webových stránkách. Používají se také k tomu, aby se omezil počet zobrazení oznámení a pomáhají měřit efektivitu reklamních kampaní.

Bez těchto cookies je obtížnější pro inzerenta, aby se dostal ke svému cílovému publiku, nebo aby zjistil, kolik oznámení bylo zobrazeno nebo kolikrát na ně bylo kliknuto.

Na www.barcelo.com se používají cookies pro reklamy 33Across, DoubleClick, MediaMind, ValueClick, Adconion, Criteo…

2. Cookies analytické / technické.
Shromažďují statistická data o aktivitě webových stránek. Slouží k měření, analýze a tvorbě zpráv o datech za účelem pochopit a optimalizovat využívání webové stránky.

Na www.barcelo.com se používají analytické cookies Google Analytics. Na www.barcelo.com se navíc instalují cookies Qubit Opentag, aby bylo vidět, jakým způsobem probíhá on-line interakce s marketingovými společnostmi třetích stran, které jsou na webové stránce.

3. Cookies sesterských podniků.
Cookies sesterských podniků umožňují sledovat návštěvy z jiných webových stránek, s nimiž má BARCELÓ HOTELS & RESORTS uzavřenou dohodu o přidružení: Zanox a Affilired.

Uživatelé také mohou vyjádřit své preference prostřednictvím následujících platforem: IAB opt-out platform, Network Advertising Initiative opt-out platform, Digital Advertising Alliance platform, které nabízejí volby pro zavedení kritérií ve vztahu ke všem firmám registrovaným na této platformě. Je vhodné připomenout, že pokud se deaktivuje vizualizace personalizované reklamy Criterio a ostatních společníků v oblasti reklamy, dále se budou přijímat oznámení, která budou méně odpovídat zájmům uživatele nebo jeho preferencím při prohlížení stránek.

5. Průmyslové a duševní vlastnictví

"Všechny obsahy na této webové stránce, včetně, avšak bez omezení na: články, texty, návrhy, fotografie, obrázky, loga, videa, audia, databáze, software, web jako celek patří BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA S.L. v jeho postavení vlastníka domény nebo subjektu oprávněnému k využívání domény na základě udělení licence třetí osoby, a proto je zakázáno její používání bez výslovné předchozí autorizace.

Značky, obchodní jména, loga a jakékoliv jiné rozlišující znaky na webové stránce jsou majetkem BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA S.L., respektive tento subjekt disponuje odpovídající licencí k používání pro její vložení na web.

Veškeré používání a/nebo využívání bude vyžadovat předchozí zmocnění od BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA S.L., které lze vyřídit prostřednictvím webové stránky pro udělení licence k používání obsahů www.barcelobrandsite.com, poté, co uživatel schválí podmínky jejího využívání. Aniž by byla dotčena předchozí ustanovení, pokud nebude učiněno výslovné zmocnění, uživatel nesmí reprodukovat, distribuovat, veřejně sdělovat a transformovat obsahy a/nebo značky za komerčním účelem nebo za účelem finančního zisku.
POUZE HOTEL Letadlo + Hotel

Najděte si
svůj hotel

Zadejte hotel nebo destinaci Zavrít

Vyberte data a osoby

Hledat jiný hotel


hotely


Destinace

Temáticas

Hoteles con temática

Paises

Pokud znáte název hotelu nebo města, které hledáte, napište jej.

Pokud ne, nabízíme vám jiné možnosti hledání:

ZOBRAZIT MAPU ZOBRAZIT SEZNAM
Termín pobytu:
Počet nocí:
Osoby/Pokoje:
Sleva (nepovinné) Zobrazit slevy
DUBEN Zavrít