Menu

Zavřít

Kam chceš jít?
1 2
Slevy

Dodatečné informace týkající se ochrany osobních údajů - zásady ochrany soukromí na webu


I.- Kdo odpovídá za zpracování vašich údajů?


Subjektem odpovědným za zpracování vašich údajů je Barceló Gestión Hotelera, S.L. (v tomto dokumentu dále jen „BGH” nebo „Barceló”) se sídlem c/ Josep Rover Motta, 27, 07006, Palma de Mallorca. Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, obraťte se na oddělení ochrany údajů skupiny Barceló, a to e-mailem na dpo@barcelo.com.


II.- Za jakým účelem a z jakého titulu vaše údaje zpracováváme?


BGH informuje zúčastněné osoby, že Barceló bude jejich údaje zpracovávat za tímto účelem:

1. Správa rezervace a sjednaných služeb. Pro správu a nákup produktů a poskytování služeb nabízených společností BGH má uživatel k dispozici dva přímé kanály: webové stránky (Barcelo.com) nebo call centrum. U smluvních ujednání, která se uzavírají telefonicky, pořizuje BGH záznam hovoru, a to za účelem potvrzení a ověření tohoto smluvního ujednání s uživatelem. BGH bude klienta o pořízení záznamu hovoru vždy informovat. Pokud uživatel bude v hovoru pokračovat, má se za to, že s nahráváním hovoru souhlasí, a pokud souhlasit nebude, zamýšlenou rezervaci nebude možné provést. Aby mohlo BGH vyřídit rezervaci požadovanou uživatelem, musí zpracovat osobní údaje, které uživatel zadá do formulářů určených ke sběru dat. Za stejným účelem společnost BGH sdělí údaje o uživateli vlastníkovi příslušného hotelu zvoleného během procesu uzavírání smlouvy. Toto postoupení údajů může znamenat mezinárodní přenos údajů do země, která neposkytuje stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako Evropská unie. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů bude mezinárodní přenos proveden za účelem plnění smlouvy požadované uživatelem. Těmto subjektům budou sděleny pouze údaje nezbytně nutné ke zpracování rezervace hotelu zvoleného uživatelem a budou použity pouze pro tento účel. Stejným způsobem BGH také zpracuje informace nezbytné k vyřízení žádostí o změnu nebo storno rezervace na přání uživatele. Pokud uživatel vyplní informace o svém zdravotním stavu v políčku pro psaný text nebo je sdělí pracovníkovi Call centra v rámci žádosti o objednání specifických služeb, BGH má za to, že tyto údaje byly uživatelem poskytnuty dobrovolně, neboť neexistuje žádná dřívější žádost, a tyto údaje budou použity pouze k vyřízení požadavku uživatele (např. speciálně upravené pokoje podle specifických potřeb uživatele).

Oprávnění: Toto zpracování bude provedeno, pouze pokud má BGH k dispozici souhlas uživatele.

2. Zasílání upozornění na nedokončení uzavření smlouvy (opuštěný košík). 1. BGH může na základě výslovné žádosti uživatele zaslat danému uživateli upozornění na nedokončení uzavření smlouvy, které sám uživatel inicioval, přičemž bude mít na paměti takové informace, které uživatel mohl zadat do formuláře platby na webových stránkách, a to pouze v případě, že uživatel výslovně vyjádřil souhlas se zasláním zmíněného upozornění v okamžiku nedokončení uzavření smlouvy. Oprávnění: Toto zpracování údajů provede společnost BGH pouze, pokud uživatel zaškrtne během provádění rezervace souhlas se zasláním. Nicméně, pokud se uživatel přihlásí jako uživatel myBarceló, společnost BGH zpracuje údaje na základě legitimního zájmu uživatele vzhledem k tomu, že je členem myBarceló, za jediným účelem připomenout mu nedokončené uzavření smlouvy.

3. Dodržování účetních, právních, daňových a správních závazků.

Oprávnění: Toto zpracování je nutné pro plnění smlouvy.

4. Elektronické zasílání speciálních akcí a nabídek týkajících se produktů a služeb nabízených společností BGH.1. Uživateli budou zasílány nabídky týkající se produktů a služeb souvisejících s produkty a službami zakoupenými u BGH za účelem nabídnutí produktů a služeb, které by mohly uživatele zajímat. V takovém případě, pokud uživatel prostřednictvím myBarceló vyjádřil souhlas s odstavcem 10, budou mu zasílána obchodní sdělení určená speciálně pro uživatele programu, které obsahují slevy nebo speciální nabídky určené pouze pro takovéto uživatele.

Oprávnění: Toto zpracování je nezbytné pro plnění zákonných povinností stanovených zákonem o službách společnosti, informacích a elektronickém obchodu a také pro zajištění legitimních zájmů Barceló v oblasti zabezpečení sítě a údajů.

5. Pro zasílání obchodních sdělení s nabídkami týkajícími se produktů anebo služeb, které jste nyní nebo dříve u BGH objednal a které mohou být pro uživatele zajímavé, lze osobní údaje použít pro vytvoření profilů pro interní zdroje (např.: navigační data cookies, historie a statistiky týkající se předchozího nákupu produktů BGH), jejichž výsledky umožňují přípravu a analýzu specifických produktů, prostřednictvím segmentace různých skupin v souvislosti se společnými ukazateli. Takové profily budou použity pouze k zasílání informací o specifických produktech anebo službách nabízených společností BGH.

BGH informuje o tom, že k dosažení svých cílů v oblasti marketingu a neustálého zlepšování svých produktů používá poskytovatele se sídlem ve Spojených státech, společnost Salesforce Inc., a proto dochází k mezinárodnímu přenosu údajů o uživatelích. Tento poskytovatel dodržuje zásady dohody Privacy Shield ohledně mezinárodního přenosu údajů mezi odpovídajícími stranami v Evropské unii a v USA a zajišťuje, aby přenos údajů probíhal v souladu s touto dohodou a aby poskytovatel vaše údaje používal podle ustanovení daných touto dohodou.

Oprávnění: Toto zpracování je nutné pro plnění legitimních zájmů BGH.

6. Zasílání obchodních sdělení o nabídkách, které nesouvisejí s objednanými službami a/nebo produkty.BGH může zaslat propagační nabídky na vybrané produkty, které uživatel může v hotelu využít (např. nábytek v rezervovaném pokoji, spa, golf, Barceló Experience). BGH může rovněž zaslat informace o aktivitách týkajících se cestovního ruchu a rekreace, jako jsou kulturní aktivity, výlety, sportovní akce atd., které mohou být nabízeny společně s ubytovacími službami v našich hotelech.

Oprávnění: Toto zpracování bude provedeno, pouze pokud má BGH k dispozici souhlas uživatele.

7. Sdělování osobních údajů vlastníkům hotelů Barceló za účelem personifikace služeb hotelu vůči uživateli. BGH může vaše údaje sdělit společnosti, která je vlastníkem značky Barceló, ve kterém uživatel provedl rezervaci, a to za účelem zvýšení spokojenosti uživatele, který se ubytoval v hotelu. Tímto způsobem společnost BGH sdělí vlastníkovi hotelu informace vyplývající ze vztahu mezi BGH a uživatelem a také informace získané z jiných zdrojů v souladu s ustanovením v odstavci 8.

Toto poskytnutí údajů může znamenat mezinárodní přenos údajů, pokud se hotel, který tyto údaje přijímá, nachází mimo území Evropské unie. Údaje o uživateli budou vždy sdělovány pouze s jeho výslovným souhlasem, a to pouze hotelu, který si sám rezervoval za účelem, aby tento hotel mohl pro uživatele zajistit pobyt na míru.

Oprávnění: Toto zpracování údajů bude provedeno, pouze pokud má BGH k dispozici souhlas uživatele.

8. Provádění analýzy trhu. K tomu, aby byla BGH schopna poskytovat uživatelům služby na míru, budou na základě údajů o prodeji uživatelům vytvořeny profily. V potaz budou brány také turistické preference uživatelů, záznamy o jejich předchozích cestách a jejich finanční způsobilost. Údaje použité v těchto profilech mohly být získány jak z informací, které uživatel poskytl hotelu, ve kterém se ubytoval, tak z externích zdrojů (např. internet, sociální sítě). Tyto informace jsou pro BGH velmi přínosné. Díky nim může uživatelům nabízet produkty na míru v souladu s jejich obchodními zájmy, které uživatelé projevili na základě využívání služeb nabízených hotely tak, aby byli spokojeni jak s poskytovanými službami, tak při budoucím uzavírání služeb.

Oprávnění: Toto zpracování bude provedeno, pouze pokud má BGH k dispozici souhlas uživatele.

9. Přihlášení k elektronickému zasílání newsletteru s informacemi o akcích a speciálních nabídkách týkajících se produktů a služeb poskytovaných BGH. Uživatel může požádat o přihlášení k zasílání newsletteru společností BGH prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Chci se přihlásit“. Od této chvíle mu může společnost BGH pravidelně zasílat zmiňované newslettery s informacemi o produktech a službách poskytovaných společností BGH.

Oprávnění: Společnost BGH zpracuje údaje pouze, pokud získá souhlas uživatele prostřednictvím zaškrtnutí možnosti přihlášení k odběru newsletteru.

10. Přihlášení do Zákaznického programu myBarceló. BGH bude zpracovávat potřebné informace týkající se identifikace uživatele, které jsou nezbytné pro přihlášení uživatele do Zákaznického programu myBarceló, aby mohl uživatel využívat nabízených slev v okamžiku objednávání produktů společnosti BGH, mít přístup k informacím o hotelech a využívat služeb a výhod určených výhradně uživatelům myBarceló.

V případě přihlášení do myBarceló mohou uživatelé:

 • Získejte výhradní obchodní sdělení programu prostřednictvím kontaktních kanálů poskytovaných uživatelem v registraci (e-mail, pošta nebo telefonní číslo).
 • Získejte speciální dárky, které odměňují používání speciálních výhod a podmínek nabízených společností myBarceló.

Pokud se uživatel bude chtít registrovat přes Facebook nebo Twitter, měl by vědět, že v takovém případě nám tyto subjekty poskytnou informace o jeho identifikačních údajích (jméno, příjmení anebo registrační číslo z dané sítě), rovněž informace, které by uživatel poskytl v případě přihlášení tímto způsobem.

Zákonné oprávnění: toto zpracování údajů bude provedeno, pouze pokud BGH získá souhlas uživatele jedním z následujících způsobů:

 • Prostřednictvím dobrovolné registrace v programu uživatelem ve formuláři webové registrace.
 • Zaškrtnutím políčka souhlasuživatele v programu myBarceló během procesu pronájmu produktu BGH.
 • Prostřednictvím proaktivní akce identifikace sebe přes Facebook nebo Twitter.

Aniž by byla dotčena předchozí ustanovení, BGH může zasílat nebo nabízet speciální dárky uživatelům myBarceló na základě legitimního zájmu vyplývajícího ze vztahu mezi BGH a uživatelem.

Pokud uživatel myBarceló poskytne osobní údaje třetí osoby, daný uživatel ručí za pravdivost údajů poskytnutých BGH, stejně jako za to, že třetí osobu informoval a získal od ní výslovný souhlas pro zmíněné postoupení informací.

11. Program zasílání upozornění prostřednictvím SMS pro uživatele myBarceló. Po přihlášení do zákaznického programu myBarceló obdrží uživatel SMS s nabídkou možnosti přihlásit se do Programu zasílání upozornění prostřednictvím SMS společností BGH, tzv. BGH Alerts. Prostřednictvím Programu jsou přihlášeným uživatelům zasílány SMS s upozorněními souvisejícími s aktualizacemi jejich pobytu, nabídkami a opuštěným košíkem. Pro přihlášení do Programu BGH Alerts se musí uživatel nejdříve přihlásit do Zákaznického programu MyBarceló a odpovědět ANO na přijatou SMS, aby potvrdil přihlášení do Programu BGH Alerts. Pokud potřebujete pomoc související s Programem, zašlete SMS ve tvaru HELP. Pokud se chcete odhlásit z Programu, zašlete SMS ve tvaru STOP. Počet zaslaných zpráv, které obdrží uživatel přihlášený do Programu BGH Alerts, jsou dvě za měsíc. Mohou být zpoplatněny operátorem podle datového tarifu a/nebo tarifu pro odesílání zpráv.

Oprávnění: Společnost BGH zpracuje údaje pouze v případě, že získá souhlas uživatele prostřednictvím zaslaného ANO, jímž potvrzuje přihlášení do Programu.

 12. Vyřizování reklamací. Za účelem centralizovaného vyřizování reklamací, které uživatelé podali v souvislosti s objednanými službami, obdrží společnost BGH informace týkající se reklamace podané v hotelu, aby mohla uvedenou reklamaci zpracovat a nabídnout uživateli odpovídající kompenzaci. Společnost BGH tak bude mít přístup k informacím poskytnutým uživatelem přímo v hotelu, aby mohla podanou reklamaci patřičně řešit. Pokud z reklamace vyplyne povinnost náhrady škod uživateli, pak společnost BGH tyto informace sdělí pojišťovací společnosti, se kterou spolupracuje, s cílem kompenzovat škody způsobené uživateli. Oprávnění: Toto zpracování je nutné pro plnění smlouvy.

13. Vyřizování dotazů a jiných žádostí. BGH bude zpracovávat údaje nezbytné pro vyřízení dotazu či žádosti zaslaných uživatelem prostřednictvím různých kontaktních formulářů nacházejících se na webové stránce a prostřednictvím formuláře, který slouží ke kontaktování prostřednictvím chatu.

Stejně tak může uživatel sdělovat své dotazy a žádosti prostřednictvím telefonického hovoru. V tomto případě BGH informuje, že hovor může být nahráván za účelem vyřízení žádosti odpovídajícím způsobem a z bezpečnostních důvodů. Oprávnění: Společnost BGH bude zpracovávat tyto údaje pouze v případě, že získá souhlas uživatele prostřednictvím zaškrtnutí příslušných políček ve zmíněných kontaktních formulářích nebo v případě, že se má za to, že dotaz byl vznesen dobrovolně v průběhu telefonického hovoru.

14. Sledování dobré pověsti online. BGH může prověřit hodnocení, která uživatelé uvádějí na webových stránkách jako TripAdvisor a jim podobných, aby tak hlídala svoji dobrou pověst online, mohla přijmout komerční rozhodnutí za účelem neustálého zlepšování svých služeb, mohla klienty kontaktovat v případě negativních zkušeností a navrhla jim vhodná řešení. Společnost BGH má oprávněný zájem na zlepšování svých služeb a ochranu své značky.

Oprávnění: Toto zpracování dat je založeno na oprávněném zájmu BGH sledovat pověst své značky na internetu a být schopna vyřešit reklamace a stížnosti z webových stránek i ty uvedené na místě.

15. Soudní nebo správní řízení. V soudním nebo správním řízení, které může vzniknout v důsledku služeb nabízených nebo poskytovaných ze strany BGH, bude BGH používat takové informace, které budou nezbytné pro případná odvolání, pro vykonání jejího práva na obhajobu nebo podání stížnosti, a to podle nastalých skutečností.

Oprávnění: Toto zpracování údajů vychází z právních závazků, administrativních předpisů (zejména Zákona o společném správním řízení) nebo je nezbytné proto, aby BGH mohla vykonávat své legitimní právo na účinnou soudní ochranu, právo na obhajobu a uplatnění právních nároků, pokud to uzná za vhodné, a to na základě občanského zákoníku nebo trestního procesního práva.

16. Zasílání dotazníků kvality. Za účelem získání informací o úrovni spokojenosti uživatelů s produkty a/nebo poskytnutými službami, zasílá BGH dotazníky kvality s cílem dozvědět se názor uživatelů a moci tak neustále zlepšovat úroveň poskytovaných služeb.

Oprávnění: Toto zpracování dat je založeno na oprávněném zájmu BGH.

17. Provádění kontrol za účelem zjištění podvodného jednání. S cílem zajistit kontrolu a sledování činností, které mohou způsobit podvodné jednání při současných nebo budoucích smluvních ujednáních, BGH informuje, že analyzuje transakce, které jsou prováděny, s cílem určit a co nejpodrobněji analyzovat takové transakce, u kterých existuje podezření na podvodné jednání po dobu smluvního ujednání, a pokud taková situace nastane, vytváří časově omezené seznamy vyloučení se smluvních jednání.

Oprávnění: Toto zpracování dat je založeno na oprávněném zájmu BGH, v rámci kterého provádí kontrolu a sledování veškerých operací prováděných jejími uživateli, aby zachytila možné podvodné jednání při transakcích, které se provádějí během uzavírání smlouvy.

18. Zpracování údajů získaných pomocí souborů cookie: informace týkající se zásad používání souborů cookie naleznete na následujícím odkazu


IV.- Komu vaše údaje sdělíme?


BGH může údaje sdělit:

 • Společnost, která vlastní hotely značky Barceló. Toto oznámení může znamenat mezinárodní přenos údajů. Obdrží osobní údaje nezbytné pro správu rezervace nebo vyřízení žádosti, kterou uživatel provedl.
 • Pojišťovací makléřská a BGH pojišťovna v případě, že uživatel utrpí náhradu škody.
 • příslušných veřejných orgánů, soudců a soudů.
 • Kromě předchozích datových sdělení spolupracuje BGH s některými poskytovateli služeb třetích stran, kteří mají přístup k osobním údajům zákazníků a kteří tyto údaje zpracovávají jménem a jménem BGH v důsledku jejich poskytování služeb. BGH si konkrétně sjednává služby poskytované třetími stranami, které vykonávají činnosti včetně, nikoli však výlučně, v následujících oblastech: právní poradenství, společnosti poskytující profesionální služby v různých odvětvích, společnosti poskytující technologické služby a společnosti poskytující služby v oblasti informačních technologií. Jedním z poskytovatelů je společnost Salesforce Inc. se sídlem v USA, na kterou se vztahuje dohoda Privacy Shield.

V.- Jaká jsou vaše práva, pokud nám poskytnete svoje údaje?


Pokud si to přejí, mohou uživatelé uplatnit právo na přístup, opravu a vymazání údajů a dále požadovat, aby bylo omezeno zpracování jejich osobních údajů, vznášet námitky proti jejich zpracování, vyžádat si přenosnost svých údajů a také nebýt předmětem jednotlivých automatizovaných rozhodnutí, a to následujícími způsoby:

 • Zasláním písemné žádosti na výše uvedenou poštovní adresu.
 • Odesláním žádosti na e-mail dpo@barcelo.com.

Uživatelé mohou, pokud se jedná o úkony založené na poskytnutí jejich souhlasu, poskytnutí tohoto souhlasu zrušit, a to způsobem, který je popsán v předchozím odstavci. Uživatelé mohou vznést námitku vůči tomuto zpracování založeném na oprávněném zájmu BGH, a to zejména vůči zasílání komerčních sdělení, vytváření komerčních profilů a zasílání dotazníků.


VI.- Jak jsme vaše údaje získali?


Osobní údaje, které BGH zpracovává, jsou získávány prostřednictvím:

- Našich přímých kanálů:

 • Web (www.barcelo.com).
 • Call centrum pro telefonicky řízené požadavky.

- Společností vlastnících hotely v případě, že mají souhlas uživatele.

- Internetu a sociálních sítí v případě získání souhlasu uživatele.


VII.- U kterého úřadu můžete podat stížnost?


Uživatelé mohou v návaznosti na odpověď, kterou obdržely od BGH ohledně dodržování svých práv, podat stížnost u Španělského úřadu pro ochranu údajů (Agencia Española de Protección de Datos).

V každém případě je uživatel informován, že správa nároků týkajících se zpracování osobních údajů bude zpracována inspektorem ochrany osobních údajů Barceló Gestión Hotelera, S.L., který se nachází na adrese c/ Josep Rover Motta, 27, 07006, v Palmě de Mallorca nebo zasláním e-mailu na adresu dpo@barcelo.com, v obou případech připojoval k této žádosti kopii vašeho Průkazu totožnosti, NIF nebo oficiálního dokumentu, který vás identifikuje.


cmp-icon
Získejte nejlepší cenu s MyBarceló
Zaregistrujte se nebo se přihlaste do procesu nákupu a získejte tuto fantastickou cenu pouze pro členy.